2050 – budoucnost začíná dnes

„2050: Budoucnost začíná dnes - Doporučení pro budoucí politiku Evropské unie pro klimatické změny“. (Zpravodaj Karl-Heinz Florenz) „Evropský parlament považuje energetické využívání odpadů ze zbytkového odpadu a získávání energie z předtříděného odpadu za potenciální, vysoce efektivní způsob získávání energie, který může být spolehlivě použit k nepřímému snižování emisí skleníkových plynů a může nahrazovat fosilní paliva. Odpady musí být energeticky využívány v odpovídajících zařízeních. V bodě 149 Parlament vyzývá Komisi k vypracování studie týkající se zahrnutí odvětví odpadů do obchodování s emisemi.

Zdroj: Rezoluce Evropského parlamentu ze dne 4. února 2009

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT