Spalovny a ovzduší

ODPADY A SKLENÍKOVÉ PLYNY

Evropa chce omezit co nejvíce produkci skleníkových plynů, v našem případě jde zejména o oxid uhličitý, CO2. Protože odpady obsahují asi 50% biomasy, je energetické využívání odpadů z hlediska životního prostředí také asi z poloviny neutrální ve vztahu k oxidu uhličitému, který vnikne spálením uhlíku obsaženého v odpadech...
SPALOVNY  OVZDUŠÍ  NEŠKODÍ

SPALOVNY OVZDUŠÍ NEŠKODÍ

Každé zařízení, které něco spaluje, má ve spalinách látky pro životní prostředí škodlivé - škodliviny. Týká se to nejen spaloven komunálního odpadu nebo elektráren na uhlí. V podstatě stejné škodlivé látky odcházejí i z komína rodinného domku, kde topí uhlím, nebo z motoru nákladního automobilu...

DIOXINY A FURANY

Možná nejsledovanějším údajem u spaloven je údaj o koncentraci PCDD/PCDF (polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany). Jde o organické látky, které se velmi těžko rozkládají, a proto se mohou hromadit v tělech lidí i zvířat a způsobovat určité nemoci...

KOLIK DIOXINŮ PRODUKUJÍ SPALOVNY?

Podle přesných údajů z měření autorizovaných laboratoří nebo ze souhrnných dat nezávislých odborníků vyplývá: * Opakovaně se provádějí tzv. roční inventury emisí PCDD/F. Celkové emise jsou v ČR poměrně vysoké. Bylo zjištěno, že za rok unikne u nás do ovzduší 640-740 gramů TE PCDD/F (TE- ekvivalent, v němž se vyjadřují souhrnně veškeré typy látek PCDD/T).
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT