Zdroje

LITERATURA

Baccini P.: Städte im Wandel: Der lange Weg zu einem nachhaltigen Resourcenhaushalt, ETH Curych, 2001 Barin I., Igelbüscher A., Zenz F.-R.:Thermodynamische Analyse der Verfahren zur thermischen Müllentsorgung, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Essen, 1996 BREF Waste Incineration, Sevilla, 2005 CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants, Brusel CEWEP Hyžík J...

POUŽÍVANÉ ZKRATKY

BRKO - Biologicko-rozložitelný komunální odpad; BRO - Biologicko rozložitelný odpad; CEHO - Centrum pro hospodaření s odpady; ČR - Česká republika; DEDIOX - Zařízení na omezování emisí dioxinů a furanů; DENOX - Zařízení na omezování emisí oxidů...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT