Předpoklady

ODPADU VYTVÁŘÍME STÁLE VÍCE A SPOTŘEBA ENERGIE RYCHLE ROSTE

ODPADU VYTVÁŘÍME STÁLE VÍCE A SPOTŘEBA ENERGIE RYCHLE ROSTE

Vyrábět energii z odpadu je výhodné. Většina z nás si už zvykla třídit doma plasty, papír a sklo. Všichni ale víme, že třídit odpady jde jen do určité míry – vždycky zůstane nevábný zbytek, který už se dotřídit nedá, a skončí v popelnici...

CO PŘINÁŠÍ ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Energetické využívání odpadů znamená: Úsporu nenahraditelných zdrojů paliv, jako jsou ropa nebo uhlí. Zmenšení množství odpadů ukládaných na skládku. Ze spalování odpadů vzniká popílek a škvára. Většina z nich se dá ještě využít například pro stavební materiály...

CO SE DÁ ENERGETICKY VYUŽÍT

Základní podmínkou pro energetické využití samozřejmě je, aby odpad byl hořlavý. Dobře se dá použít právě jinak nevyužitelný směsný komunální odpad a odděleně sbíraný odpad ze živností. Dobrým "palivem" jsou velkoobjemové...
CYKLUS ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

CYKLUS ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

V Evropské unii se v roce 2006 vyrobila energie z přibližně 59 milionů tun směsného komunálního odpadu –zbytkového, jinak nevyužitelného odpadu. Díky tomu nebylo nutné spálit od 6 do 32 milionu tun fosilních paliv...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT