Koncepce EVO

DALŠÍ VÝVOJ OBORU ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Bylo by pošetilé domnívat se, že je vývoj současných technologií k energetickému využití odpadů ukončen. Potenciál dalšího vývoje technologie je především ve zpracování zbytkových materiálů - resp. v jejich látkovém využití (získávání solí, neželezných kovů ze škváry, zinku z filtračního koláče)...

ZÁSADY KONCEPČNÍ PRÁCE V OBORU ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Ochrana životního prostředí ve všech jeho složkách. Při stavbě či konstrukci systému energetického využívání odpadů musí být na zřeteli hlavní cíl - ochrana životního prostředí ve všech jeho složkách: vzduch, půda, povrchové...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT