Ekonomika

MĚL BY STÁT PODPOROVAT VÝSTAVBU SPALOVEN?

ANO. Stát by měl mít zájem na řešení svých problémů a k nim směřovat finanční podporu. Spalovny odpadů jsou schopny vyřešit problém s tím, že ČR neplní své závazky snižovat množství odpadů ukládaných na skládky. Přitom pomohou zvýšit objem energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

MŮŽEME SI DOVOLIT STAVĚT SPALOVNY?

Tento příspěvek by měl napomoci úvahám o tom, zda je či není spalovna „drahá“ a zda si také české regiony mohou dovolit takové zařízení postavit a provozovat. Prosím, uvědomme si, že: Skládkování odpadů je levné, ale skládkovat odpady věčně nemůžeme...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT