Projekty EVO

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Informace o "KIC - Krajském integrovaném centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" naleznete na http://www.kic-odpady.cz/.

EVO PRO KAŽDÝ REGION

KAŽDÝ REGION BY MĚL MÍT MOŽNOST ENERGETICKY VYUŽÍVAT ODPADY. V zemích, které pečují o to, aby neplýtvaly energetickými zdroji, by měl mít každý region možnost energetického využívání odpadů v dopravně dostupném zařízení. Např. ve Švýcarsku, které patří k evropské špičce...

BUDE U NÁS VÍCE SPALOVEN KOMUNÁLNÍHO ODPADU?

Každá spalovna komunálního odpadu je v podstatě jedinečná. Jejímu vybudování předchází dlouhé období přípravy projektu, který musí brát v úvahu velké množství podmínek: Množství odpadů; Velikost území, které bude spalovna obsluhovat...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT