Dopis předsedy Asociace krajů ministrovi životního prostředí

Pan předseda Rady Asociace krajů ČR panu ministrovi životního prostředí ČR ve věci připravované výzvy pro předkládání žádostí do OP ŽP na integrované systémy odpadového hospodářství:  

/data/f/0/13/0/fileBankOriginal/0da3e4bd-e982-4300-a5bb-c023740fd934.pdf

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT