Dotazy firmy TABLET MEDIA a.s. a odpovědi zpracované sdružením STEO

Dotazy:

  1. Očekáváte, že novela zákona o odpadech a nový plán odpadového hospodářství otevřou cestu k budování spaloven?

Neočekávám otevření cesty k budování zařízení na energetické využívání odpadu - ZEVO (nepřesně spalovnám). Očekávám zvýšení účinnosti třídícího procesu a zvýšení materiálového využití odpadu. V ČR bude platit od roku 2024 zákaz skládkování organických či využitelných odpadů.

To, že v ČR dosud chybí legislativa, která by umožnila využívání odpadů, včetně energetického, v mnohem větší míře, než je tomu doposud, je již léta předmětem kritiky ze strany EU. Je to věc, v níž ČR zaostává oproti vyspělým západoevropským státům, kde je již skládkování jinak využitelných komunálních odpadů řadu let zakázáno. Věřím tedy, že nový zákon o odpadech a nový POH, posune ČR směrem k vyspělém evropským společnostem a k využívání odpadů jako zdroje, neboť vyspělá společnost se bez zařízení na energetické využívání odpadu neobejde. Viz příklady zemí jako: CH, D, DK,F, NL, S a další. V Evropě je cca 500 ZEVO, v ČR 3. Pro jinak nevyužitelné odpady nezbyde jiná cesta než proces jejich energetického využití v sofistikovaných zařízeních s vysokým stupněm ochrany životního prostředí, která finálně zbytkové procesní látky materiálově využívají.

 

Kolik projektu spaloven, s jakou kapacitou, popř. v jakých lokalitách považujete za reálné?

Každý kraj v CZ by měl disponovat vhodným počtem ZEVO.

  1. Bude možné tyto investice realizovat bez dotací z OPZP?

Jedná se o komplexní otázku. Jako stručnou odpověď lze uvést, že ano, při čemž rozhodující jsou budoucí provozní poměry – hlavně při vyvedení energií ze zařízení.

STEO je toho názoru, že úvodní výstavba infrastruktury pro energetické využívání odpadů by měla být ze strany státu finančně podpořena. (I výstavba švýcarských spaloven byla podpořena.) Je jedno, zda z OPŽP nebo jinými způsoby (zvýhodněné úvěry, půjčky, SFŽP). Pro výši podpory je pak významné, jaká je finanční bilance, resp. finanční toky konkrétního projektu, tj. zejména odbyt a ceny energií, které ZEVO vyrobí. Při vhodném nastavení není vůbec nutné, aby přechod ze skládkování na energetické využívání znamenal zdražování odpadů pro občany.

 

  1. Jaké případně další překážky budou bránit výstavbě spaloven?

I když se vzdělanost a informovanost zodpovědných politiků v posledních letech výrazně zlepšila, hlavní překážky se dají očekávat od provozovatelů skládek.

Výstavbě spaloven doposud bránili, brání a budou i nadále bránit někteří stávající „hráči či stakeholders“v odpadovém hospodářství, kteří provozují skládky. Využívají k tomu nedostatečnou informovanost občanů. „Boj proti spalovnám“ je zahalován do demagogických a neodborných tvrzení zájmových skupin (i různých „ekologických“ sdružení). Tyto subjekty mají své hospodářské cíle „nastaveny“ na vysoce ziskové skládky a ZEVO je pro skládky přímá konkurence. Navíc provozovatel ZEVO nikdy nemůže dosahovat takových zisků a takové návratnosti investice jako skládka.

 

Táňa Králová, redaktorka
 
TABLET MEDIA, a.s.
 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT