Informace z CEWEP - 29.5.2012

Informace z CEWEP, která se týká publikování druhého technického návrhu stanovení kritérií které odpady z plastů musí splňovat, aby přestaly být považovány za odpad (http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/documents/Plastics2ndworkingdoc23may2012.pdf). Předpokládá se, že finální verzi předloží JRC v desátem měsíci 2012. Komentář k druhé verzi můžete poslat do 28.6.2012 na adresu marta.gurin@cewep.eu.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT