Komentář k programu Odpady 2012 a jak dál – aneb hříšný tanec kolem spaloven.

Upozorňujeme na přednášku pana Dr. Martina Lemanna, Švýcarsko, ohledně udržitelného nakládání se zbytkovými látkami z procesu energetického využívání.

Dále upozorňujeme na aktuální téma přednášky pana Dr. Dietera Reimanna, Německo, ohledně pozitivního vlivu provozu spaloven na emise CO2.

Zajímavé bude shlédnout – dnes už historický dokument z roku 1993 - o přípravě libereckého zařízení na energetické využívání odpadu.

Seminář Odpady 2012 a jak dál, proběhne 24. dubna 2012 v Kongresovém centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál C. Kompletní program včetně přihlášky naleznete - zde.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT