Kulatý stůl

Dne 7. dubna 2009 se uskutečnila v hotelu Yasmin v Praze odborná diskuze u kulatého stolu na téma energetické využívání odpadů. Iniciátorem kulatého stolu bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO).  Za účasti České televize a časopisů Moderní obec a Odpadové fórum diskutovali:

  • MUDr. Miroslav Ouzký, místopředseda Evropského parlamentu a předseda výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí
  • Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor elektroenergetiky
  • Mgr. Daniel Vondrouš, vedoucí poradců ministra životního prostředí
  • Jaromír Jech - výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR
  • Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D., předseda představenstva sdružení STEO
  • Ing. Jiřina Vyštejnová, členka představenstva sdružení STEO

 

Kulatý stůl [226 kB]
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT