Ministerstvo průmyslu a obchodu zamítlo žádost Hnutí Duha.

Dne 1.10.2014 podalo Hnutí Duha žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu o obnovu stavebního řízení na stavbu EVO Komořany. Toto mimo jiné odůvodnilo HD tím, že Krajský soud v Ústí nad Labem svým rozhodnutím díky procesní vadě zrušil pravomocné územní rozhodnutí na uvedenou stavbu a tudíž stavba není umístěna.

Na základě výzvy MPO se EVO Komořany vyjádřila tak, že nesouhlasí s žádostí HD a neshledává žádné zákonné důvody k jejímu vyhovění.

To bylo i patřičně odůvodněno v našem vyjádření a doplněno podklady, které prokázaly, že společnost EVO Komořany plní veškeré legislativní požadavky ohledně ochrany životního prostředí.

Po následném provedení řízení byla žádost HD dne 26.1.2015 ministrem zamítnuta, čímž stavební povolení platí i nadále.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT