Moderní řešení spalovny pomůže energetice i životnímu prostředí v kraji

"Moderní technické řešení spalovny jednoznačně pomůže energetice i životnímu prostředí v kraji", říká profesor Pavel Noskievič, odborný garant projektu Energeticky nezávislý kraj.

Moravskoslezský energetický klastr chce projektem "Energeticky nezávislý kraj", který je podporován vedením Moravskoslezského kraje, posílit zájem občanů a institucí o hledání cest dalšího vývoje v oblasti energetiky, která hraje podstatnou roli v hospodářském rozvoji. Zvolený název projektu nelze chápat doslovně. Cílem projektu totiž není dosáhnout energetické samostatnosti, protože to vzhledem k průmyslovému charakteru kraje a koncepci energetického systému není možné, ale upozornit na potřeby racionálního hospodaření s energií, efektivního využívání všech dostupných zdrojů, uplatňování moderních technologií a také koncepčního řízení krajské energetiky.

"Projekt Energeticky nezávislý kraj má za cíl v prvé fázi zmapovat zdroje výroby energií, naši stávající a budoucí energetickou potřebu a navrhnout novou energetickou koncepci s ohledem na budoucí rozvoj Moravskoslezského kraje", vysvětluje profesor Noskievič, který je odborným garantem projektu Energeticky nezávislý kraj a zároveň šéfem dozorčí rady Moravskoslezského energetického klastru.

"Jednou z možností, jak pozoruhodně posílit kapacitu zdrojů elektřiny a tepla a současně usnadnit vždy obtížné a problematické nakládání s odpady, je spalování a efektivní energetické využívání té části odpadů, které nelze jinak zpracovat. Téma "Kam s odpady" je věčné. Zodpovědná volba moderního technického řešení spalovny a jejího vhodného zapojení do distribučního systému představuje velice potřebné řešení, které napomůže energetice i životnímu prostředí. Komunální odpad představuje pozoruhodný zdroj energie a ve světě je jednoznačně řazen mezi zdroje obnovitelné", uvedl profesor Noskievič.

Zdroj: www.infoportaly.cz

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT