MŽP prohlásilo, že změní POH a povolí spalovny

ČT 24 odvysílala 17.3. televizní šot z Moravskoslezského kraje, který se týkal plánované výstavby zařízení na energetické využívání odpadů v Karviné. Součástí pořadu byl i rozhovor vedoucího odboru životního prostředí MSK Ing. Tomáše Kotyzy se šéfem poradců ministra životního prostředí Danielem Vondroušem. Pořad byl odvysílán v souvislosti s tiskovou konferencí, kde byly kromě jiného využity rovněž informační materiály z projektu „odpad je energie“. Ministerstvo životního prostředí ústy Daniela Vondrouše se vyjádřilo v tom smyslu, že v letošním roce počítá se změnou POH ČR tak, aby bylo umožněno financování spaloven s podporou z OPŽP. K tomu však budou stanoveny přísné podmínky týkající se třídění odpadů. Ministerstvo se dále netají svou sympatií k podpoře mechanicko-biologické úpravy odpadů, které chce rovněž z OP ŽP podporovat.

Na záznam televizního vysílání se můžete podívat zde:  ČT 24 Zprávy z regionů 17.3.09

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT