"Odpady 2009 a jak dál?–Odpad je energie"

Dne 27. 5. 2009 se uskutečnil v kongresovém centru Výstaviště BVV v Brně odborný seminář "ODPADY 2009 A JAK DÁL? – ODPAD JE ENERGIE". Organizátorem semináře bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). O seminář byl velký zájem a přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout více jak 85 účastníků.

Na semináři vystoupili:

  • Ing. Jiřina Vyštejnová, členka představenstva sdružení STEO s přednáškou o projektu Odpad je energie
  • Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. – E. I. C., spol. s r.o., TU Liberec s přednáškou Novela EU směrnice o odpadech a jak je to s jejich energetickým využíváním
  • Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor elektroenergetiky s přednáškou Problematika energetického využívání odpadu z pohledu MPO
  • Ing. Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, Asociace krajů ČR s přednáškou o Krajském integrovaném centru pro Moravskoslezský kraj
  • Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu statutárního města Brno, Svaz měst a obcí ČR s přednáškou Problematika energetického využívání odpadu z pohledu Svazu měst a obcí
  • Ing. Ladislav Pazdera, Deputy Project Manager CNIM S.A. s přednáškou o Průběhu asanace zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno
  • RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., ředitelka oddělení využití odpadů, EKO-KOM, a.s. s přednáškou Odpady a druhotné suroviny v integrovaném systému využití komunálních odpadů
  • Ing. Jan Tůma, člen představenstva sdružení STEO s přednáškou Problémy při realizaci záměru na výstavbu zařízení pro EVO

Přednášky najdete v sekci ke stažení

 


Přednáška           

Pohled do konferenční místnosti
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT