Odpady 2010 a jak dál?

Dne 26. 5. 2010 se uskutečnil v kongresovém centru Výstaviště BVV v Brně odborný seminář "ODPADY 2010 JAK DÁL? ". Organizátorem semináře bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). O seminář byl velký zájem a přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout více jak 70 účastníků. Na letošním semináři vystoupili i odborníci ze zahraničí, jejichž přednášky vzbudily velký zájem a po skončení každé přednášky se rozvinula diskuse a padala řada dotazů.

Na semináři vystoupili:

  • Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor elektroenergetiky
  • Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina
  • Dr. Ing. Michael Rakete, Abfallzweckverband Südniedersachsen
  • Ing. Petr Balner, Ph.D., EKO-KOM, a.s.
  • Lic. nat. Michael Hügi, Švýcarský spolkový úřad pro životní prostředí,Bern (BAFU)
  • RNDr. Jana Suzová, SAKO Brno, a.s.
  • Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.
  • Ing. Jiřina Vyštejnová, členka představenstva sdružení STEO

Přednášky najdete v sekci ke stažení

 

Pohled do konferenční místnosti

Přednáška

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT