Palivo z odpadů je odpad

RDF (Refuse – derived fuel), palivo z odpadů je ODPAD!  Evropský soudní dvůr odsoudil Itálii za změny v národní legislativě porušující Rámcovou směrnici o odpadech. Italská legislativa nesprávně vyjmula „vysoce kvalitní paliva z odpadů“ a kovový šrot používaný v ocelářském průmyslu z přísných pravidel pro nakládání s odpady zakotvených ve směrnici.

Zdroj: Cewep – http://www.cewep.eu/

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT