Pozvánka na 15. valnou hromadu STEO

Vážení členové sdružení STEO,

dovoluji si Vás pozvat na 15. Valnou hromadu Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR. VH proběhne 22. června 2012 od 10.00 v suterénní zasedací místnosti administrativní budovy spalovny Malešice Průmyslová 615/32, 10800 Praha 10.

Program:

 1. Zahájení Valné hromady
 2. Volba předsedy valné hromady
 3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítače hlasů
 4. Schválení programu Valné hromady
 5. Zpráva představenstva o činnosti sdružení STEO za 06/2011-06/2012
 6. Diskuse a schválení zprávy představenstva o činnosti sdružení
 7. Zpráva představenstva o hospodaření sdružení STEO za rok 2011
 8. Diskuse a schválení zprávy představenstva o hospodaření sdružení
 9. Zpráva dozorčí rady
 10. Diskuse a schválení zprávy dozorčí rady
 11. Přestávka s občerstvením
 12. Návrh činnosti sdružení na rok 2012
 13. Diskuse a schválení činnosti sdružení pro další období
 14. Návrh a způsob placení příspěvků a rozpočtu sdružení na další období
 15. Diskuse a schválení návrhu příspěvků a rozpočtu sdružení na další období
 16. Návrh na změnu Stanov sdružení
 17. Diskuse a schválení změn Stanov sdružení
 18. Závěr oficiální části VH

Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.
Předseda představenstva STEO

 


 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT