Přednášky ze semináře ODPADY 2014 a jak dál

Přednášky ze smináře "ODPADY 2014  jak dál aneb budeme mít maskované spalovny" jsou ke stažení v sekci "Užitečné" - Ke stažení. 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT