Seminář Odpady 2011 a jak dál?

Dne 25. 5. 2011 se uskutečnil v kongresovém centru Výstaviště BVV v Brně odborný seminář "ODPADY 2011 JAK DÁL? - Spalovny odpadů stavět nebo proti nim bojovat?". Organizátorem semináře bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). Letošní seminář měl rekordní účast, přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout 125 účastníků. Na semináři opět vystoupili i odborníci ze zahraničí, jejichž přednášky vzbudily velký zájem a po skončení každé přednášky padala řada dotazů.

Na semináři vystoupili:

  • Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor elektroenergetiky
  • Dr. Ella Stengler, CEWEP
  • Lic. nat. Michael Hügi, Švýcarský spolkový úřad pro životní prostředí,Bern (BAFU)
  • Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D., předseda představenstva sdružení STEO
  • Ing. Tomáš Kotyza, KIC Odpady a.s.
  • Ing. Jiřina Vyštejnová, členka představenstva sdružení STEO
  • Ing. Jaroslav Bradáč, Karlovarský kraj
  • RNDr. Jana Suzová, SAKO Brno, a.s.
  • Ing. Pavel Beran, ZEVO Malešice

Jednotlivé přednášky najdete v sekci ke stažení.

Všechny přednášky ke stažení ve formátu zip:

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT