Seminář Odpady 2015 a jak dál

Seminář Odpady 2015 a jak dál se v letošním roce uskuteční dne 16. září 2015 v sále E pavilon E od 10 hod.

Předběžný program semináře:

Zástupce MPO: Přednáška k tématu energetického využívání odpadů.
Zástupce MŽP: Aktuální postoj k energetickému využívání odpadů v ČR.
Zástupce ZEVO Bitterfeld: Zkušenosti se spalováním vysokovýhřevné frakce z procesu mechanicko-biologické úpravy.
Zástupce společnosti "xxxx": Energetické využívání odpadu procesem zplyňování
Zástupce ZEVO Chotíkov: Aktuální stav realizace ZEVO Chotíkov  
Teplárenské sdružení ČR: Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství
Zástupce STEO: Přednáška k problematice spoluspalování vysokovýhřevné frakce z procesu mechanicko-biologické úpravy a spoluspalování

 

Přihláška bude zveřejněna měsíc před konáním semináře.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT