Seminár zameraný na Slovenskú legislatívu obalového hospodárstva

Legislatíva obalového hospodárstva na Slovensku prešla za posledné obdobie viacerými zmenami. Ak aj Vy vyvážate na Slovensko, alebo sa vás nejakým spôsobom týkajú povinnosti vyplývajúce zo slovenských zákonov o obaloch a o odpadoch z obalov, prihláste sa na bezplatný seminár, ktorý sa uskutoční už 29.5.2013 v Prahe. Na seminári sa dozviete napríklad aj to, ako predísť neželaným sankciám. V rámci semináru bude priestor aj na individuálnu konzultáciu.

Dátum konania: 29.5.2013
Miesto: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov
Čas: 9:00 – 12:00
Organizátor: NATUR-PACK, a.s.
Prihlášky: http://www.naturpack.sk/seminare/
 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT