Skládkovat nebo spalovat?

V Česku se rozhořely spory o to, co s odpadky: skládkovat nebo spalovat?

V Česku začínají eskalovat spory mezi odborníky, firmami, ekology, ekonomy a laickou veřejností o to, jak v nejbližších letech naložit s narůstajícím množstvím komunálního odpadu. Skládkovat na věky věků nebo spalovat v moderních zařízeních? Všichni totiž odpadky produkují, ale nikdo nechce mít ve svém kraji jedno ani druhé.

Celý článek věnovaný problematice spaloven najdete zde.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT