Stanovisko k energetickému využívání výhřevné frakce z MBÚ

Do sekce ke stažení, bylo přidáno stanovisko sdružení STEO k energetickému využívání výhřevné frakce z MBÚ.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT