WATENVI 2010

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Odpady 2010 a jak dál?, který bude uspořádán dne 26. května 2010 v rámci doprovodného programu mezinárodního ekologického veletrhu WATENVI 2010 v areálu Výstaviště BVV v Brně.


Místo konání:

Kongresové centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál C

 

Program semináře:

 • 09:30 Registrace a ranní káva
 • 09:50 Úvodní slovo
 • 10:00 Mgr. Milan Kyselák, MPO - Návrhy nových legislativních předpisů MPO ve vztahu k EVO.
 • 10:30 Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina -Příprava energetického centra Vysočina.
 • 11:00 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., EKO-KOM, a.s. - Znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci.
 • 11:30 Dr. Ing. Michael Rakete - Zkušenosti s MBÚ v Německu.
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D., TU Liberec - Energetické využívání vysokovýhřevné frakce z MBÚ - utopie nebo problém?
 • 13:30 Ing. Jiřina Vyštejnová, Envifinance - Rizika velkých investičních projektů v odpadovém hospodářství.
 • 14:00 RNDr. Jana Suzová, SAKO Brno, a.s. - Je energetické využívání odpadů smysluplné? 
 • 14:30 Lic. nat. Michael Hügi, Švýcarský spolkový úřad pro životní prostředí,Bern (BAFU) - Nakládání s komunálními odpady ve Švýcarsku: symbióza mezi recyklací a termickým využíváním. 
 • 15: 00 Závěrečné slovo
 • 15:10 Volná diskuse a odpolední káva 
REGISTRACE UZAVŘENA

 

Změna programu vyhrazena.

 

VSTUP VOLNÝ.

Seminář se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT