WATENVI: "Odpady 2009 a jak dál?–Odpad je energie"

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Odpady 2009 a jak dál? - Odpad je energie, který bude uspořádán dne 27. května 2009 v rámci doprovodného programu mezinárodního ekologického veletrhu WATENVI 2009 v areálu Výstaviště BVV v Brně.


Místo konání:

Kongresové centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál C


Program semináře:

 • 10:30 Úvodní slovo
 • 10:40 O projektu ODPAD JE ENERGIE
  Ing. Jiřina Vyštejnová, členka představenstva sdružení STEO
 • 11:10 Problematika energetického využívání odpadu z pohledu MPO
  Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor elektroenergetiky
 • 11: 40 KIS – Moravskoslezský kraj
  Ing. Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, Asociace krajů ČR
 • 12: 10 Problematika energetického využívání odpadu z pohledu Svazu měst a obcí
  Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu statutárního města Brno, Svaz měst a obcí ČR
 • 12:40 coffee break
 • 13:15 Novela EU směrnice o odpadech a jak je to s jejich energetickým využíváním
  Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. – E. I. C., spol. s r.o., TU Liberec
 • 13: 45 Průběh asanace zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno
  Ing. Ladislav Pazdera, Deputy Project Manager CNIM S.A.
 • 14: 15 Odpady a druhotné suroviny v integrovaném systému využití komunálních odpadů
  RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., ředitelka oddělení využití odpadů, EKO-KOM, a.s.
 • 14:45 Problémy při realizaci záměru na výstavbu zařízení pro EVO
  Ing. Jan Tůma, člen představenstva sdružení STEO 15:15 Závěrečné slovo
 • 15:30 coffee break  

Nepatrné odchylky od programu mohou být oznámeny v den konání semináře.

VSTUP VOLNÝ. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE BUDOU MÍT ZÁROVEŇ VOLNÝ VSTUP NA VELETRH WATENVI.

REGISTRACE UZAVŘENA

 

 Seminář se koná jako součást projektu ODPAD JE ENERGIE, který je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT.

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT