Ze spalovny odpadu bude elektrárna

V Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice se začala stavět kogenerační jednotka, která umožní vyrábět z odpadu elektrickou energii.

 


Pražský primátor Pavel Bém a ředitel Pražských služeb Patrik Roman při slavnostním zahájení stavby

Zatím se spalováním odpadu získává v Malešicích teplo a teplá voda, které kryjí spotřebu 25 000 domácností ročně. PO dokončení v roce 2010 vyrobí nová kogenerační jednotka elektřinu postačující pro zhruba 20 000 domácností ročně. Součástí kogenerace bude také zařízení De-NOx, které sníží emise oxidu dusíku o více než 50 % pod zákonem stanovený limit.

„Spuštěním kogenerační jednotky se ZEVO Malešice zařadí mezi přední evropská zařízení nejen po stránce emisních parametrů, ale i po stránce tržně orientovaného využití energetického potenciálu skrývajícího se v komunálním odpadu.“ řekl generální ředitel Pražských služeb JUDr. Patrik Roman.

Využití energie, vyrobené v procesu spalování odpadů, je pro provoz energetického zařízení rozhodující. Odběr tepla a teplé vody do sítě Pražské teplárenské, a.s., je limitován – potřeba města je do značné míry pokryta z jiných zdrojů, například přivaděčem tepla z Elektrárny Mělník. Z tohoto důvodu nebylo možno ani využívat kapacitu ZEVO na sto procent.

Kogenerační jednotka vyrábí elektřinu, kterou je možno na trhu uplatnit bez problémů a v jakémkoliv množství. To umožní dosáhnout maximální kapacitu zpracování odpadů v ZEVO - 310 000 tun odpadu za rok, což odpovídá množství veškerého komunálního odpadu, vyprodukovaného v Praze. Nyní se v ZEVO zpracuje více než 200 tis. tun směsného komunálního odpadu ročně.

Již několik let pracuje v závodě ZEVO tzv. de-dioxinová technologie, která radikálním způsobem snižuje produkci dioxinů, a to až o zhruba devadesát procent pod zákonem stanovený limit. Projekt s investicí řádově stovek milionů korun zahrnuje čtyři katalytické reaktory s mimořádně velkým vnitřním reaktivním povrchem, na němž dochází katalytickou oxidací k rozkladu dioxinů. Vzniká při tom stopové množství vodní páry, oxidu uhličitého a chlorovodíku, který je poté zneutralizován. Po dostavbě kogenerační jednotky bude tato technologie odstraňovat také oxidy dusíku. Předpokládá se dosažení zhruba poloviny současných platných limitů.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT