PROCES MBÚ

Technologie mechanicko – biologické úpravy se rozdělují podle základních uplatňovaných technologických procesů na mechanicko – biologickou úpravu, mechanicko – biologickou stabilizaci a mechanicko – fyzikální stabilizaci. Přičemž obecně se používá termín mechanicko – biologická úprava, který zahrnuje i procesy stabilizace (biosušení, fyzikální sušení). 

Dále se zařízení resp. uplatňované technologické postupy mohou lišit podle vstupních odpadů (domovní odpad, SKO včetně živnostenských odpadů, spoluúprava čistírenských kalů a dalších speciálních (především průmyslových) odpadů) a cílů kladených na výstupy (stabilizace biologicky rozložitelné složky, vytřídění a úprava výhřevné frakce pro energetické využití). 

Tyto základní technologické postupy se mohou i vzájemně kombinovat. Například v zařízení na klasickou mechanicko – biologickou úpravu může být zakomponována stabilizace např. ve formě fyzikálního sušení při úpravě oddělené výhřevné frakce na paliva z odpadů. 


Blokové schéma zařízení MBÚ
Zdroj bilančních údajů: Technisches Büro für Umweltschutz GmbH, Innsbruck


  
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT