THERMOSELECT - TECHNOLOGIE

Thermoselect - technologie se sestává z následných procesních kroků

  • Komprimování.
  • Odplynění.
  • Zplyňování.
  • Úprava – čištění plynu.
  • Spalování (energetické využívání) získaného plynu.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT