DIOXINY A FURANY

Možná nejsledovanějším údajem u spaloven je údaj o koncentraci PCDD/PCDF (polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany). Jde o organické látky, které se velmi těžko rozkládají, a proto se mohou hromadit v tělech lidí i zvířat a způsobovat určité nemoci. Jsou to sloučeniny, které vznikají při každém spalovacím procesu (elektrárny, lesní požáry, domácí topeniště, ohňostroje).

Aby dioxiny a furany neunikaly do okolí, dodržuje spalovna určitou minimální teplotu a dobu zdržení spalin (850 °C, 2 sec.) a má zavedeno vysoce účinné, několikastupňové čistění spalin. Emisní limit látek PCDD/PCDF ve spalinách stanovila Evropská unie na 0,1 nanogramu v m3. Je to velmi malé číslo – nanogram je 0, 000 000 001 = 10-9 gramu. Přesto všechny spalovny u nás tento limit s velkou rezervou plní. 

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT