KOLIK DIOXINŮ PRODUKUJÍ SPALOVNY?

Podle přesných údajů z měření autorizovaných laboratoří nebo ze souhrnných dat nezávislých odborníků vyplývá: 

* Opakovaně se provádějí tzv. roční inventury emisí PCDD/F. Celkové emise jsou v ČR poměrně vysoké. 

Bylo zjištěno, že za rok unikne u nás do ovzduší 640-740 gramů TE PCDD/F (TE- ekvivalent, v němž se vyjadřují souhrnně veškeré typy látek PCDD/T). Z toho 
- emise z lokálních topenišť cca 400 g
- aglomerace železné rudy cca 200 g
- výroba hliníku cca 5 g

Kolik přidá spalovna:

Výpočet celkových emisí PCDD/F ze zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO a. s. lze provést jednoduchým postupem. Průměrné roční emise v roce 2005 se zjistí vynásobením: 
- hodnoty emise PCDD/F, zjištěné při autorizovaném měření ve spalovně
- počtu hodin, po které je spalovna za rok v provozu
- množství spalin s obsahem PCDD/F, které ze spalovny odcházejí

Výpočet: 

Průměrné roční emise v roce 2005 = 0,017 (ng TE/m3)* 8000 (h/rok)* 60 000 (m3/h) = 0,008 g TE PCDD/F 

Spalovna tedy za rok vypustí do ovzduší osm tisícin gramu dioxinů. Přesto je stále označována za zdroj nebezpečného znečištění.
 
Z kamen v rodinných domech a podobných zdrojů unikne za rok do ovzduší padesáttisíckrát víc dioxinů, ale nikdo to nekritizuje. 
 
Další informace o této problematice naleznete na www.recetox.chemi.muni.cz.
 
 
O odstraňování PCDD/F ze spalin metodou katalytické oxidace v ZEVO Malešice Praha si můžete přečíst zde:
 
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT