CHOVAT SE TAK, ABYCHOM PŘÍŠTÍM GENERACÍM ZAJISTILI NEPOŠKOZENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jedna z nejvýznamnějších úloh každé generace je, chovat se tak, aby bylo příštím generacím zajištěno intaktní životní prostředí.

Z hlediska odpadového hospodářství je tento úkol splnitelný pouze dodržováním těchto hlavních zásad:

  • Zamezování či omezování výskytu odpadů
  • Redukování škodlivých či jinak jedovatých látek ve spotřebních předmětech
  • Látkové využívání odpadů
  • Energetické využívání odpadů
  • Produkce minimálního množství inertních zbytkových materiálů

Úplné naplnění těchto zásad není v současné době realizovatelné. Nicméně tyto zásady představují maximum úsilí, respektive představují základní filosofii odpadového hospodářství.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT