ÚLOHA SOUČASNÉ GENERACE VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Budoucí generace budou v souvislosti s udržitelným rozvojem zcela jistě posuzovat generaci současnou na základě těchto kriterií:

  • Kolik přírodních zdrojů bylo proměněno v odpad ?
  • Kolik odpadů bylo příštím generacím přenecháno ve formě tzv. starých zátěží?


Nové technologie umožnily člověku se rychle rozšířit do nových regionů - až na hranici tzv. únosné kapacity Země, která podle vědeckých odhadů obnášela:

  • 1-10 milionů lidí, doba kamenná
  • 100 milionů lidí, přechod k polnohospodářství
  • 1000 milionů lidí, vynález pluhu

Moderní technicko - chemická, průmyslová ekonomika výrazně zvýšila únosnou kapacitu a tak je dle odhadů do 50 ti let možné posunout hranici únosné kapacity na cca 10 miliard lidí (medicína, hygiena, prodloužení lidského věku, klesající úmrtnost kojenců).


Zvětšení únosné kapacity znamená:

  • Vysokou spotřebu limitovaných a neobnovitelných zdrojů fosilních energií
  • Vysokou produkci odpadů

   ZEMĚ SE TAK STÁVÁ VÝROBNÍM STŘEDISKEM A ZÁROVEŇ STŘEDISKEM NA ZBAVOVÁNÍ SE ODPADŮ.

 

 

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT