CYKLUS ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

V Evropské unii se v roce 2006 vyrobila energie z přibližně 59 milionů tun zbytkového odpadu. Díky tomu nebylo nutné spálit od 6 do 32 milionu tun fosilních paliv - množství závisí na tom, jaký druh paliva nahrazujeme (plyn, ropa, uhlí). Zařízení na energetické využívání odpadů zpracovávají zbytkový komunální odpad, který není možné látkově využívat.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT