KOLIK DOMÁCNOSTÍ ZAHŘEJÍ ODPADY?

Podle údajů CEWEP (Konfederace evropských zařízení pro energetické využívání odpadů) za rok 2006 vyrobila zařízení na energetické využívání odpadů v Evropě přes 23 mld. kWh elektrické energie a přes 58 mld. KWh tepla. Toto množství stačí pro zásobování 7 mil. domácností elektřinou a přes 13 mil. domácností teplem.

NEEXISTUJE ŽÁDNÝ ROZUMNÝ DŮVOD, PROČ BYCHOM NEMĚLI VYUŽÍVAT OBNOVITELNÉ ENERGIE, KTERÁ JE OBSAŽENA VE ZBYTKOVÉM, JINAK NEVYUŽITELNÉM, KOMUNÁLNÍM ODPADU. 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT