KOLIK ODPADŮ BY SE DALO ENERGETICKY VYUŽÍT

Ročně vzniká v České republice přibližně 30 mil. tun odpadů. Do tohoto množství jsou započítány například popílky z elektráren, stavební odpady z výstavby nebo demolice budov nebo odpady ze zemědělství a z průmyslu. Komunálních odpadů vzniká kolem čtyř milionů tun. Znamená to, že za rok vyprodukuje každý z nás kolem 400 kilogramů odpadů. V porovnání ostatními hospodářsky vyspělými státy Evropy je to relativně nízká produkce, takže se dá očekávat, že množství komunálních odpadů poroste.
Komunální odpady tedy představují necelých 15% celkového množství odpadů, které u nás vznikají. Přesto je s nimi vlastně nejvíc starostí. Komunální odpady jsou velmi různorodé: zahrnují odpady z domácností (vytříděné složky i směsný zbytkový odpad), dále odpady z měst a obcí (z odpadkových košů ve městech, z údržby trávníků a městské zeleně). 
Většina komunálních odpadů se dnes u nás ukládá na skládkách. Pouze zhruba 400 tisíc tun, tedy pouhých 10%, se energeticky využívá. Česká republika v tomto ohledu velmi zaostává za ostatními státy Evropy. 

Plán odpadového hospodářství České republiky požaduje, aby se v průběhu několika následujících let rozšířilo třídění komunálního odpadu tak, aby celkové množství vytříděných složek (hlavně papír, sklo, plasty, nápojové kartony) dosáhlo 50% celkového objemu odpadu. Polovina komunálního odpadu by se tedy měla v podobně využitelných složek recyklovat. Není ale jisté, že se tohoto cíle podaří dosáhnout. 

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ BY SE PŘINEJMENŠÍM POLOVINA KOMUNÁLNÍHO ODPADU NEMUSELA UKLÁDAT NA SKLÁDKÁCH, ALE DALA BY SE ENERGETICKY VYUŽÍT. 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT