KOMUNÁLNÍ ODPAD A CO S NÍM?


Uznaná hierarchie nakládání s odpady dle nové rámcové směrnice EU o odpadech schválené 17.6.2008

Komunální odpad je ten, který vzniká u každého z nás doma. Jsme-li zodpovědní, hodně z něho můžeme vytřídit.

Sklo, papír, plasty, nápojové kartony i kovy (někde taky bioodpad ze zahrádek) se jako druhotné suroviny mohou dále zpracovávat, recyklovat na nové výrobky. Stačí je správně vytřídit, aby zůstaly čisté a odložit je do barevných kontejnerů nebo na sběrný dvůr. Zodpovědným tříděním se dá objem odpadu snížit až o polovinu.

Zhruba polovina veškerého odpadu však vždycky skončí v kuchyni v koši. Jsou to smíšené zbytky jídla, obalů a nejrůznějších věcí, které jsou příliš malé, promíchané nebo znečištěné, odborně se označují jako zbytkový směsný odpad nebo zbytkový komunální odpad. Ty už prostě dále dotřídit nejde, i když se budeme hodně snažit. Takové odpady skončí v běžné tmavé popelnici, odkud je odvezou popeláři.

V České republice většina zbytkových odpadů končí na skládce, protože pro ně není další využití. Skládky zabírají významné části krajiny, a také z nich uniká skládkový plyn, metan, který je pro atmosféru škodlivější než oxid uhličitý.

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT