OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE

V celé Evropě pracují speciální výtopny a elektrárny, které jako palivo používají biomasu. Spalují slámu, zbytky po mletí obilí, zbytky ze zpracování dřeva (piliny, štěpky), někdy i cíleně pěstované rostliny. Tato paliva patří mezi OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Jsou přírodní, můžeme je snadno vypěstovat a nahradit s nimi uhlí nebo ropu, které sami vyrobit, ani vypěstovat nemůžeme. Uhlí, ropa nebo zemní plyn jsou tedy NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE.Ve zbytkovém komunálním odpadu je kolem 50 % biomasy, která je obnovitelným zdrojem energie. Energie vyrobená v zařízeních na energetické využívání zbytkového komunálního odpadu pochází přibližně z poloviny z obnovitelných zdrojů energie.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT