PROČ S TÍM NĚCO NEDĚLÁME?

V České republice panuje přesvědčení, že by se množství komunálního odpadu mělo snižovat hlavně tříděním. Jenže ačkoli je Česko na špičce Evropy v třídění komunálního odpadu, stále to nestačí. Celkové množství odpadů z domácností se pořád zvyšuje, takže množství zbytkového komunálního odpadu na skládkách se nezmenšuje, ale dokonce ve většině regionů stoupá. Jak jsme ukázali, zbytkový komunální odpad se úplně vytřídit nedá. Vždycky zůstane určitý podíl, z něhož už se suroviny pro recyklaci získat nedají. Ve většině států Evropy se proto zbytkový komunální odpad spaluje v moderních spalovnách, které z něj vyrobí elektřinu a teplo. Doslova tak z nevyužitelného zbytku, který by jinak ležel na skládce, vytěží to nejcennější co v něm je: energii.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT