ŠVÝCARSKO

Švýcarsko představuje moderní infrastrukturu s integrovaným energetickým využíváním odpadů a disponuje (minimálně v Evropě) nejvyspělejším systémem odpadového hospodářství. Cca 45% komunálních odpadů se využívá látkově a cca 55% komunálních odpadů energeticky. 

Od 1.1.2000 je zákonem zakázáno skládkování komunálního odpadu. Veškerý komunální odpad musí být buďto látkově nebo energeticky využit.

Energetické využívání odpadů zajišťuje ve Švýcarsku  celkem 31 zařízení na vysoké technické úrovni, které je k dispozici pro 7,4 mil. obyvatel žijících v 26 kantonech.


Mapka Švýcarska se zakreslením zařízení na energetické využívání odpadů "KVA", které jsou členy VBSA, Verband der Betriebsleiter und Betreiber Schweizerischer Abfallbehandlungsanlagen.

Podobná situace jako ve Švýcarsku (zákaz skládkování komunálního odpadu), je také ve Francii a v SRN, kde se připravuje výstavba desítek zařízení k energetickému využívání odpadů.

Odpady v CH

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT