2. SPALOVNA JE ŠPINAVÉ PÁCHNOUCÍ ZAŘÍZENÍ

Místo, kam se svážejí odpady z celého širokého okolí, nemůže vypadat jako operační sál – i když v některých případech se mu skoro blíží. Návštěvník spalovny je čistotou provozu překvapen. Odpady se skladují v uzavřených prostorách bunkrů a směřují rovnou ke spálení. Dál už je celý provoz automatický, řízený z velínu. Spalovna vždy počítá s odběrem vyrobených energií. Proto je budována v návaznosti na městskou soustavu rozvodu energií a musí být dokonale přístupná. Nepřetržitý provoz spalovny 24 hodin denně po 7 dní v týdnu včetně svátků vyhovuje nárokům okolní aglomerace na zásobování energií.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT