4. SPALOVNY PLÝTVAJÍ CENNÝM MATERIÁLEM

Ve spalovně komunálního odpadu se surovinami neplýtvá. Naopak! Z odpadu, který by bez užitku skončil na skládce, dokážou získat elektřinu a teplo. Tím, že používají odpad jako palivo, vlastně ušetří obrovské množství uhlí nebo ropy. Tyto suroviny se musejí složitě vytěžit a draze zaplatit. Jsou to neobnovitelné zdroje: když je spálíme při výrobě energie, jsou definitivně zničeny. A přitom se z uhlí i z ropy dá vyrábět velké množství nejrůznějších materiálů: veškeré plasty a barvy jsou například z ropy. Je skoro škoda tak kvalitní materiály jen spalovat, místo abychom z nich vyráběli více užitečných výrobků. Na druhé straně je škoda zbytky výrobků, vyrobených z ropy, nechávat bez užitku ležet na skládce. Jde o vlastně mnohem efektivnější, intenzivnější využití ropy: v prvním kroku se z ní vyrobí plastový výrobek, ten se použije a pak, když už nemůže dobře sloužit, se z něj vyrobí elektřina. Energetickým využíváním zbytkového směsného komunálního odpadu šetříme neobnovitelné zdroje, a tím životní prostředí.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT