JSOU SPALOVNY ŠPATNÉ ?

Tak zvané spalovny mají u nás u některých lidí velmi špatnou pověst. Lidé si představují velké, špinavé fabriky, které na dálku páchnou, a jde z nich černý smrdutý kouř. Spalováním odpadu prý nadměrně znečišťujeme ovzduší a do prostředí unikají vysoce toxické látky, například dioxiny. Taky prý plýtváme cenným materiálem, odpadem, který by se ještě dal využít. Spalování odpadů navíc údajně ochromuje ve městech třídicí systémy.To jsou rozšířené mýty, vznikající tam, kde lidé nemají dost informací, nebo jsou jim k dispozici jen informace neúplné či nepravdivé. Negativní postoje obvykle vycházejí z předpokladu, že spalovny bez užitku spálí věci/odpady, které by ještě šlo využít. To však není pravda. Spalovny získávají energii ze zbytkového odpadu, který už se jinak využít nedá.


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT