OHNIŠTĚ A KOTEL SPALOVNY


Pohled do ohniště ZEVO Praha (Zdroj: STEO)


V ohništi dosahuje teplota 850-1100 °C. Směsný komunální odpad hoří sám, není nutné k němu přidávat žádné palivo. Pouze při najíždění spalovny fungují omezenou dobu podpůrné hořáky. Stává se to ale jen několikrát v roce po technologických odstávkách, protože spalovna musí jinak pracovat kontinuálně. Většina spaloven ve světě (i ty u nás) je vybavena roštovými ohništi. Jednotlivé segmenty roštu jsou konstruovány tak, že umožňují prostup spalovacího vzduchu do ohniště a zároveň zajišťují postup odpadu od jeho vstupu do ohniště až po výstup spáleného odpadu (škváry).Ohniště a kotel musí být sestaveny tak, aby vznikající spaliny setrvaly minimálně dvě vteřiny při teplotě 850 °C. Toto je zákonná podmínka a při její dodržení je zaručen naprosto dostatečná destrukce všech organických složek.


V praxi se používá několik typů roštového ohniště:


Ohniště s válcovým roštem (Zdroj Fisia Babcock GmbH)


Ohniště s protivratným roštem (Zdroj Martin GmbH)


Ohniště s předsuvným roštem (Zdroj: Von Roll)

Kotel spalovny komunálního odpadu je postaven nad vlastním ohništěm, které je umístěno v jeho spodní části.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT