OHNIŠTĚ ZVLÁDNE RŮZNÉ ODPADY


Pohled do spalovacího prostoru – ohniště (Zdroj: STEO)

Desítky let trvající zkušenosti s vývojem a s provozem ohniště pro spalování komunálního odpadu jednoznačně prokázaly, že roštová ohniště jsou vhodným a spolehlivým nástrojem k přeměně energie odpadu – jinak výhřevnosti odpadu - na spaliny o teplotě 850 – 1100°C.

Roštová ohniště a tím i celý technologický řetězec se navrhuje na určitý rozsah výhřevnosti, který odpovídá charakteru komunálního odpadu v daném regionu. Protože výhřevnost paliva je obecně závislá od obsahu uhlíku a jeho vlhkosti, není nutné – a ani možné znát prvkové složení výrazně heterogenního paliva – směsného komunálního odpadu -. Jinými slovy jinak se navrhuje zařízení pro přímořské venkovní regiony a jinak pro městské aglomerace s významným podílem živnostenského odpadu.


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT