PROVOZ KOTLE

Při každém spalovacím procesu je nutné zajistit, aby se energie paliva optimálně využila. Na teplosměnných plochách spalovenského kotle se usazuje popílek, což snižuje prostupy tepla. Jelikož je kotel v provozu prakticky neustále, je k dispozici účinný systém vibračního čištění, který se provádí v pravidelných časových intervalech. Tím odpadne od výhřevných ploch kotle většina usazeného popílku.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT