VŠECHNO ŘÍDÍ POČÍTAČE

Aby mohla být spalovna spolehlivě a s maximálně možnou účinností provozována, musí být všechny probíhající procesy stabilní.


Velín vídeňského zařízení Spittelau-(Zdroj: Fernwärme Wien)

Provoz spalovny je řízen automaticky prostřednictvím počítačů. Celé zařízení je proto osazeno čidly, která hlídají správné provozní poměry. Data z nich jdou do počítačů, ty je analyzují a podle nich pak provoz řídí, aby byl co nejefektivnější. 

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT