KDE SE U NÁS VYRÁBÍ ENERGIE Z ODPADU

 

ZEVO Praha-Malešice

Spalovna ZEVO v Praze-Malešicích má kapacitu 310 000 tun odpadu za rok. http://www.psas.cz/

 

TERMIZO Liberec

Spalovna odpadů v Liberci má kapacitu 96 000 tun za rok. www.tmz.mvv.cz

V České republice jsou v současnosti v provozu tři spalovny komunálního odpadu. Ve všech se odpad využívá pro výrobu energie.

První moderní zařízení na energetické využívání odpadů bylo budováno od osmdesátých let minulého století v Brně. Zařízení v Praze se budovalo velmi dlouho, ještě v období socialistického Československa, a bylo zprovozněno až v letech 1996–1998. Na podzim 1999 bylo uvedeno do provozu nové zařízení na energetické využívání odpadů v Liberci, které snese nejpřísnější měřítka ohledně koncepce, architektonického zpracování a v neposlední řadě ohledně instalovaného technologického řetězce.

 

SAKO Brno

Spalovna a komunální odpady (SAKO) v Brně má kapacitu 240 000 odpadů. V současné době zde za provozu probíhá zásadní rekonstrukce. http://www.sako.cz/

 

Spalovny nebezpečných odpadů

Tento web má za cíl podat relevantní a pravdivé informace o energetickém využívání jinak nevyužitelného komunálního odpadu. Nicméně v České republice je rovněž nutné řešit zpracování nebezpečných odpadů.

V provozu je přibližně třicet spaloven nebezpečných odpadů. Většinou spalují nemocniční a průmyslové odpady. Jejich kapacita je mnohem menší, než u spaloven komunálního odpadu, většinou mají pouze lokální případně regionální význam. Spalovny komunálního i nebezpečného odpadu mají velmi přesně vymezeno, co smí přijmout ke spálení. Seznam těchto odpadů podléhá schválení několika úřadů a přísně se kontroluje. Jejich technologie je nastavena na druhy odpadů, které mají povoleny (rozhodující je výhřevnost nebo to, zda jde o odpady pevné či kapalné). Není proto možné, aby komunální spalovna využívala nebezpečné odpady z průmyslu a naopak. Registr spaloven v ČR je veden na http://www.chmi.cz/

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT