PROJEKTY

Spalovna Pardubice Rybitví

Vizualizace nové spalovny

V roce 2006 koupila společnost AVE CZ od společnosti Synthesia odstavenou spalovnu v Pardubicích. Společnost AVE CZ s vědomím toho, že Pardubický region produkuje značné množství nebezpečného odpadu, se snaží najít způsob, jak region těchto odpadů zbavit.

 

 

 

Více o problematice najdete zde:

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT